Boenden

Bostad för personer med funktionsnedsättning

Om du har en intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service. Du ansöker hos handläggare.

I boendet finns personal dygnet runt som kan ge omvårdnad och stöd inom de områden som du inte kan sköta själv i hemmet, exempelvis städning, handla mat och personlig hygien.

Det finns flera olika varianter av boendeformer för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun; gruppbostad, servicebostad och vård- och omsorgsboende. Via länken här på sidan kan du läsa mer om de olika boendeformerna.

Kontakt

Verksamhetschef
Stöd och omsorg
Barbro Keijzer
0651-76 13 98
barbro.keijzer@ljusdal.se

Chef Hand­läggarenheten
Kontakta förvaltningschef
Ingrid Sundström
0651-182 72
ingrid.sundstrom@ljusdal.se