Boende

Bostad för personer med funktionsnedsättning

Om du har en intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service. Du ansöker hos handläggare.

Det finns flera olika boendeformer; gruppbostad, servicebostad och särskilt boende.

Kontakt

Verksamhetschef
Stöd och omsorg
Barbro Keijzer
0651-76 13 98
barbro.keijzer@ljusdal.se

Enhetschef Hand­läggarenheten
Marie Jonsson
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se