Så här går det till att ansöka

När du vill ansöka om någon form av stöd inom vård och omsorg tar du kontakt med handläggarenheten. Telefontid är vardagar klockan 08.00-12.00. Du kan också skicka mejl.

Vilket telefonnummer du ska ringa beror på vilket stöd du söker och ditt födelsedatum, se tabellen nedan.

Kommunhandläggare (SoL)

Födelse­datum

Exempel på insatser

Telefon­nummer

Dag 1-10

Hemtjänst, trygghetstelefon, mat­distribution, ansökan om vård- och omsorgsboende, växelvård, med mera.

0651-180 73

Dag 11-20

som ovan

0651-185 49

Dag 21-31

som ovan

0651-182 55


Sjukhushandläggare (SoL)

Födelse­datum

Exempel på insatser

Telefon­nummer

Dag 1-15

Utskrivnings­planering från sjukhus

0651-183 69

Dag 16-31

som ovan

0651- 181 18


LSS-handläggare

Födelsedatum

Telefonnummer

Dag 1-15

0651-182 69

Dag 16-31

0651-182 78

 

Färdtjänsthandläggare

Födelsedatum

Telefonnummer

Telefontid

Dag 1-31

0651-182 68

08.00-09.30

 

Avgiftshandläggare

Födelsedatum

Telefonnummer

Dag 1-15

0651-182 38

Dag 16-31

0651-180 89

 

Kontakt

Hand­läggarenheten
Telefontid: 08.00-12.00

SoL-handläggare
bistandshandlaggare@ljusdal.se

LSS-handläggare
lsshandlaggare@ljusdal.se

Färdtjänst­handläggare
fardtjanst@ljusdal.se

Avgiftshandläggare
ofavgifter@ljusdal.se

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se