Aktuella avgifter

Avgifterna i tabellen nedan gäller år 2021

Specifikation

Belopp

Per

Prisbasbelopp

47 600

År 2021

Maxtaxa / högkostnadsskydd (ej mat)

2 139

Månad

Förbehåll - generelltEnsamstående/sambo

5 373

Månad

Makar/gifta

4 540

Månad

Ensamstående/sambo < 65 år

5 911

Månad

Makar/gifta < 65 år

4 994

Månad

Förbehåll - matVård- och omsorgsboende

2 059

Månad

Korttidsboende

69

Dygn

Matdistribution

25

Tillfälle

Dagverksamhet

25

Tillfälle

Avdrag på förbehållVård- och omsorgsboende - säng

89

Månad

Vård- och omsorgsboende - förbrukningsvaror

190

Månad

AvgifterHemtjänst: 0 - 4,99 tim

446

Månad

Hemtjänst: 5 - 8,99 tim

1 337

Månad

Hemtjänst: 9 tim och mer

2 139

Månad

Trygg hemgång

2 139

Månad

Matdistribution

58

Matlåda

Dagverksamhet

81

Tillfälle

Trygghetstelefon

173

Månad

Korttidsboende - omvårdnad

71

Dygn

Korttidsboende - mat

151

Dygn

Vård- och omsorgsboende - mat

4 529

Månad

Vård- och omsorgsboende - omvårdnad

2 139

Månad

Vård- och omsorgsboende - hushållsel

190

Månad

Vård- och omsorgsboende - medboende

500

Månad

Avlösning i hemmetklockan 08.00 - 16.00

94

Tillfälle

klockan 16.00 - 21.00

239

Tillfälle

HemsjukvårdInsatser enligt HSL

300

Månad


Kontakt

Enhetschef Hand­läggarenheten
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se

Avgiftsbeslut och fakturor

Avgiftshandläggare
Ljusdal: 0651-182 38
Färlia, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-12.00
ofavgifter@ljusdal.se