Aktuella avgifter

Avgifterna i tabellen nedan gäller år 2020

Specifikation

Belopp

Per

Prisbasbelopp

47 300

År 2020

Maxtaxa / högkostnadsskydd (ej mat)

2 125

Månad

Förbehåll - generelltEnsamstående/sambo

5 339

Månad

Makar/gifta

4 512

Månad

Ensamstående/sambo < 65 år

5 873

Månad

Makar/gifta < 65 år

4 963

Månad

Förbehåll - matVård- och omsorgsboende

2 010

Månad

Korttidsboende

67

Dygn

Matdistribution

25

Tillfälle

Dagverksamhet

25

Tillfälle

Avdrag på förbehållVård- och omsorgsboende - säng

88

Månad

Vård- och omsorgsboende - förbrukningsvaror

189

Månad

AvgifterHemtjänst: 0 - 4,99 tim

443

Månad

Hemtjänst: 5 - 8,99 tim

1 328

Månad

Hemtjänst: 9 tim och mer

2 125

Månad

Trygg hemgång

2 125

Månad

Matdistribution

58

Matlåda

Dagverksamhet

80

Tillfälle

Trygghetstelefon

171

Månad

Korttidsboende - omvårdnad

71

Dygn

Korttidsboende - mat

150

Dygn

Vård- och omsorgsboende - mat

4 500

Månad

Vård- och omsorgsboende - omvårdnad

2 125

Månad

Vård- och omsorgsboende - hushållsel

189

Månad

Vård- och omsorgsboende - medboende

500

Månad

Avlösning i hemmetklockan 08.00 - 16.00

94

Tillfälle

klockan 16.00 - 21.00

238

Tillfälle

HemsjukvårdInsatser enligt HSL

300

Månad


Kontakt

Enhetschef Hand­läggarenheten
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se

Avgiftsbeslut och fakturor

Avgifts­handläggare
Maud Naddumsether
0651-182 38

Monica Norén
0651-180 89

ofavgifter@ljusdal.se