Ansöka om stöd, biståndshandläggning

Till dig som ringer till handläggarenhetens mottagningstelefon

Det är många ringer till oss under vår telefontid. Samtalen är ofta ganska långa, eftersom frågorna kan vara många. Det innebär att det kan vara svårt att nå oss. Vi gör vårt bästa för att hinna så mycket som möjligt.

Kom ihåg att du som alternativ kan skicka dina frågor till vår e-post: bistandshandlaggare@ljusdal.se eller lsshandlaggare@ljusdal.se.

Hos handläggarenheten kan du få information om det stöd och den hjälp som kommunen ansvarar för inom vård och omsorg.

Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut om stöd och hjälpinsatser inom socialtjänstlagen (SoL) samt utreder och fattar beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Din ansökan handläggs så snabbt som möjligt från det att den har kommit in tills att du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Färdtjänsthandläggare utreder och beslutar enligt lagen om färdtjänst.

All avgiftshantering som rör hemtjänst och särskilt boende handläggs av avgiftshandläggarna på omsorgsförvaltningen.

Om du har frågor angående äldreomsorgen, svårigheter att ringa myndigheter och andra du behöver prata med eller har svårt att uppfatta instruktioner från telefonsvarare kan du ringa kommunens servicetelefon för personlig kontakt och få hjälp att lösa ditt problem.

Enhetshef Hand­läggar­enheten

Marie Jonsson
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se

Kontakta oss

Handläggare äldreomsorg bistandshandlaggare@ljusdal.se

LSS-handläggare
lsshandlaggare@ljusdal.se

Hand­läggarenheten mottagningstelefon
0651-76 14 00
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-11.00

Färdtjänsthandläggare
fardtjanst@ljusdal.se
0651-182 68
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-11.00

Avgiftshandläggare
ofavgifter@ljusdal.se
Ljusdal: 0651-182 38
Färlia, Järvsö, Los, Ramsjö: 0651-180 89
Telefontid: Måndag-torsdag 08.00-12.00

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00
Vardagar 08.00-12.00