Flyktingenheten

Flyktingenheten är en väl etablerad verksamhet i Ljusdals kommun som har ett gott rykte och får uppskattning både nationellt och internationellt. I samverkan med övriga kommunala instanser och med andra aktörer, som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företag och frivilligorganisationer, har vi byggt upp ett väl fungerande nätverk för nyanlända flyktingar med behov av stöd.

Ljusdals kommun har via Länsstyrelsen i Gävleborg en överenskommelse med staten angående flyktingmottagande.

Kontakt

0651-180 00 (växel)

Kommunhuset
Norra Järnvägsgatan 21
827 80 Ljusdal