Extrastöd i Ljusdal

ESF Projekt extrastöd i Ljusdal ingår i Extrastöd i Gävleborg – ett länsprojekt med tio delar.

I Ljusdal ligger projektet under Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och är beläget på Hantverkargatan 14 E.

Målgruppen är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har haft svårt att komma ut i egen försörjning, till exempel långtidssjukskrivna, utlandsfödda och personer med funktionsvariationer.

Syftet med verksamheten är att fler ska uppnå eller komma närmare en egen försörjning. Målet är att minst 175 personer ska ha deltagit vid projektets slut.

Projekttiden är från februari 2018 till juni 2020. Finansieringen är från Europeiska socialfonden, Ljusdals kommun och Tillväxtverket.

Samverkanspartners är bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Försörjningsstödsenheten, Svea skog, Utvecklingscentrum, DUA-delegationen, ASF m.fl.

Kontakta oss

Projektledare
Ahnn Lundin
0651-184 13
ahnn.lundin@ljusdal.se

Etableringskoordinator
Peter Andersson
0651-76 13 16
peter.andersson@ljusdal.se