Fonder, stipendier och bidrag från omsorgsnämnden

Föreningsbidrag
Föreningar och frivilliga organisationer som i sin verksamhet främjar förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för särskilt utsatta barn och vuxna kan ansöka om bidrag från omsorgsnämnden.

Ansök ska vara omsorgsnämnden tillhanda innan årsskiftet då utdelning sker i början av året.

För att ansökan ska vara komplett ska ansökningsblankett, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget bifogas.

Bidrag ur fondmedel
Privatpersoner och vissa föreningar kan ansöka om bidrag ur Ljusdals, Järvsö respektive Färila sociala samfonder samt Kihlströmska barnhemsfonden, Färila. För att ansökan ska vara komplett ska ansökningsblankett bifogas ansökan.

Utdelning ur fonderna sker löpande och behandlas när ansökan kommer in.

Ljusdals kommuns frivilligstipendium
Ljusdals kommuns frivilligstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området.

Frivilligstipendiet utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun eller har annan speciell anknytning till kommunen.

Den totala stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor.

Omsorgsnämnden har rätt att dela den totala stipendiesumman för att fördela den på en eller flera mottagare. Om stipendiet inte delas ut ett år kan omsorgsnämnden reservera stipendiemedlen för att räknas in i nästa års stipendiesumma.

För att ansökan ska vara komplett ska ansökningsblankett bifogas ansökan.

Utdelning av stipendiet sker på den internationella frivilligdagen.

Kontakt

Upplysningar lämnas av nämnd­sekreterare för omsorgsnämnden
0651-180 00 växel

Relaterade sidor