Stödboende

Stödboendet är eget boende med individanpassat stöd för unga i åldern 16-20 år. För barn i ålder 16-17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende. Socialnämnden gör bedömningen.

Målgrupp för stödboendet kan vara:

  • Barn och unga som har kommit som ensamkommande till Sverige
  • Barn och unga som tidigare varit placerad för social problematik
  • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation

Utgångspunkten i vårt arbete är att bygga relationer och att motivera. Samtal är nyckeln för att skapa tillit och ömsesidigt förtroende.

Insatsen syftar till att barnet/den unge efter tiden i stödboendet ska kunna:

  • Klara sin dagliga livsföring
  • Fungera i skola eller annan sysselsättning
  • Hantera sin ekonomi
  • Ha ett socialt nätverk
  • Ha en meningsfull fritid

Vi jobbar även för att skapa goda relationer med externa samarbetspartners. Några positiva effekter av detta är: samsyn, att man delar med sig av tankar och idéer, korta beslutsvägar.

Kontakt

Stödboende
0651-185 17
ifo_stodboendet@ljusdal.se

Besöksadress: Gärdeåsvägen 8A