Familjeteamet

Familjeteamet inom individ- och familjeomsorgen erbjuder stödinsatser till barn och familjer. En del insatser är öppna för alla medan andra kräver utredning och biståndsbeslut från kommunen.

Råd- och stödsamtal till barnfamiljer 
Råd- och stödsamtalen är öppna för alla. Familjeteamet har tystnadsplikt och för inga journaler. Upp till fem samtal kan erbjudas. 

Samtalen kan handla om:

  • Rollen som vårdnadshavare.
  • Vägledning och gränssättning. 
  • Barns känslomässiga utveckling.
  • Era relationer i familjen.
  • Att som vårdnadshavare behöva komma överens om barnen.

Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har vi anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

För att boka in samtal med familjebehandlare ring familjeteamet.

Stödgrupper för separerade vårdnadshavare med gemensamma barn Barn i Föräldras Fokus (BIFF) är en utbildning för separerade vårdnadshavare. Vid anmälan deltar vårdnadshavarna i separata grupper.

Stödgrupper för barn och ungdomar med separerade vårdnadshavare
Barn i Grupp (BiG) är en stödgrupp för barn med separerade vårdnadshavare. Samtalen i gruppen utgår från barnens upplevelser och tankar.

Utbildning för vårdnadshavare för förbättrad kommunikation 
Utbildningen Komet syftar till att förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn.  

Samtal med barn och ungdomar som upplevt våld
Trappan är en metod för samtal med barn och unga som upplevt våld i nära relationer. Metoden är utvecklad av Rädda Barnen.

Kontakt

Enhetschef
Lotta Eklund
0651-76 13 43
lotta.eklund@ljusdal.se

Familjeteamet
Besöksadress:
Postplan 20, Ljusdal
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se

Relaterade sidor