Familjeteamet

Familjeteamet inom individ- och familjeomsorgen erbjuder stödinsatser till barn och familjer. En del insatser är öppna för alla medan andra kräver utredning och biståndsbeslut från kommunen.

Råd och stödsamtal till familjer öppna för alla.
Vi kan ge upp till fem samtal. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.
Samtalen kan handla om:

  • Rollen som vårdnadshavare
  • Vägledning och gränssättning av ditt barn
  • Barns känslomässiga utveckling
  • Era relationer i familjen eller om ni som vårdnadshavare behöver komma överens om barnen.

Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har vi anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

För att boka in samtal med familjebehandlare ring familjeteamet.

Familjeteamet erbjuder även stödgrupper för separerade vårdnadshavare med gemensamma barn samt för barn och ungdom med separerade vårdnadshavare (se BIFF och Barn i Grupp). Familjeteamet erbjuder även ett utbildningsprogram för vårdnadshavare som syftar till att förbättra kommunikation (se Komet). Trappan är en metod för barn och ungdomar som upplevt våld (se Trappan).

Kontakt

Enhetschef
070-191 79 32

Familjeteamet
Besöksadress:
Hotellgatan 20, Ljusdal
0651-76 13 91
familjeteamet@ljusdal.se

Relaterade sidor