Ekonomisk hjälp, försörjningsstöd

Har du hamnat i ekonomiska problem och prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om försörjningsstöd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Ta kontakt med enheten för försörjningsstöd om du behöver ekonomisk hjälp och vill göra en ansökan. Du får därefter komma på ett personligt besök. Väntetiderna kan variera. Tillsammans går ni igenom hur situationen ser ut bland annat vad gäller ekonomi, familj, bostad, arbete och hälsa. Utredningstiden kan sedan uppgå till två veckor. Ekonomiskt bistånd söker du månadsvis. Ansökan görs för kommande månad. Din ansökan handläggs inom tio arbetsdagar efter det att ansökan är komplett.

Försörjningsstödet är en hjälp som är individuellt behovsprövad. Det är i första hand en tillfällig hjälpinsats och inte en försörjningsmetod. Den som inte kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd upp till skälig levnadsnivå.

Den enskilde har ansvar för att planera sin ekonomi och i första hand ska egna tillgångar och resurser användas. När samhällets övriga bidragssystem inte täcker behovet upp till skälig levnadsnivå har den enskilde rätt till bistånd. Beslut om försörjningsstöd fattas för en månad i taget.

Försörjningsstödet omfattar kostnader som ska tillförsäkra dig en skälig levnadsnivå, och med det menas att biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Det ekonomiska biståndet ska täcka de nödvändiga kostnader som kan finnas i ett hushåll för att klara de vardagliga behoven.

Försörjningsstödet är baserat på en riksnorm som är lika för hela landet. Här på sidan hittar du en länk till Socialstyrelsen, där du kan göra en provberäkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Kontakt

Mottagningen försörjningsstöd
0651-76 14 70
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 10.00-11.30

Handläggare
0651-180 00 (växel)
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 13.15-14.00

Besöksadress

Hotellgatan 6
Ljusdal