Barn i Föräldrars Fokus - BIFF

Ljusdals kommun erbjuder en kostnadsfri utbildning för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Vid anmälan deltar föräldrarna i separata grupper, men det finns inget krav att båda deltar.

Utbildningen ger kunskap om hur barns behov kan lyftas fram och vad föräldrar kan göra för att underlätta för barnet.

Under utbildningen träffas föräldrar i liknande situation med möjlighet att samtala om och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation samt hur konflikter mellan föräldrar påverkar barn.

Syftet med utbildningen är att vidga barnperspektivet, synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge och se möjlighet till faktiska förändringar efter en separation.

Vid tre träffar skapas tillfällen att få information, samtala och fundera över vad som kan göras för att underlätta för berörda barn. Varje deltagare avgör själv hur mycket den vill dela med sig av från sin familj. Utbildningen handlar bland annat om barnets behov, anknytningsteori, kommunikation samt barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Varje träff omfattar två timmar på vardagar.

Utbildningen, som äger rum hos Familjeteamet, Postplan 20 i Ljusdal, utgår från ett färdigt material utarbetat av Rädda Barnen. Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med barn och familjer och har tystnadsplikt.

Anmäl ditt intresse för utbildningen till Familjeteamet.

Kontakta oss

Familjeteamet
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se

Relaterade sidor