Vision och värdegrund

UNIK:s vision är att stärka människor så att de kan växa utifrån sin egen förmåga och gå ut i livet som hela individer.

UNIK:s värdegrund
Som personal på UNIK har vi mod att med genuin ärlighet
visa vilka vi är.

Vi visar våra deltagare respekt genom att värdera vilka de är mer än vad de gör.

För att detta ska generera trygghet, arbetsglädje och delaktighet ska vår värdegrund synas i både ord och handling.