Samverkansgrupp

Samverkansgrupp UNIK

UNIK har tagit initiativ till att bilda en samverkansgrupp bestående av representanter från:

UNIK, Försäkringskassan, socialpsykiatrin, öppenpsykiatriska mottagningen, primärvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen samt kommunens arbetsmarknadsenhet.

Syftet med gruppen är att det finns behov av riktade insatser för personer med psykisk ohälsa, vilka står långt från arbetsmarknaden.

Samhället kan idag inte i tillräcklig utsträckning tillgodose den gruppens behov, vi ser att en förutsättning för ett "lyckande i livet" för dessa personer kräver en samverkan mellan flera instanser.