Praktikplatser i företag

Bild på praktikant i lokalt företag

UNIK behöver din hjälp!

Syftet med UNIK är att aktivt stödja unga människor att påbörja studier eller att ta sig in på arbetsmarknaden. Insatsen ska förhindra att yngre personer blir passiviserade av långvarigt försörjningsstöd (socialbidrag).

Med effektiva åtgärder kan vi bryta trenden med ökade kostnader för försörjningsstöd. Utvärderingar och forskning som utövats inom området visar att aktiva insatser hjälper unga människor att bryta sitt bidragsberoende.

UNIK:s praktikplatsanvarige arbetar som kontaktperson mellan de deltagare som har en yrkespraktikplats, och som stöd för företagare och praktikhandledare.

Om du som företagare tar emot en praktikant kommer UNIK att finnas som stöd under hela praktiktiden. Det medför ingen kostnad för ditt företag att ta emot en praktikant. Det finns heller inget krav på att anställa en person som har haft en praktikplats.

UNIK behöver hela tiden praktikplatser i företag. Målet är att bygga upp ett kontaktnät av praktikplatser i så många olika branscher som möjligt, allt för att kunna möta deltagarens önskemål, behov och intresse. Detta innebär att vi kommer att kontakta företag och presentera UNIK:s koncept. Vi ser fram emot en givande samverkan för alla parter.

Kontakta oss

Tove Sjöberg

Arbetsledare

0651-180 91
tove.sjoberg@ljusdal.se

Nouh Baravi

Handledare

070-052 24 96
nouh.baravi@ljusdal.se