UNIK-enkäten

Dessa enkäter riktar sig till dig som är deltagare i UNIK:s verksamhet. Följ länken för den enkät du ska besvara.

Fråga din handledare om du är tveksam till vilken av enkäterna du ska besvara.

Enkäter mars 2020
Går att besvara 16 - 31 mars.