UNIK-enkäten

Dessa enkäter riktar sig till dig som är deltagare i UNIK:s verksamhet. Följ länken för den enkät du ska besvara.

Fråga din handledare om du är tveksam till vilken av enkäterna du ska besvara.

Enkäter december 2019
Går att besvara 12 - 21 december.

Kontakt

UNIK
Åkerslundsvägen 62
827 31 Ljusdal
0651-188 56