Personal

Katarina Krantz

Handledare

Jag har jobbat på UNIK  sedan 2011, främst med ungdomarna på hunddagis, men också med övriga sysslor i verksamheten samt med samtal. Jag är positiv och väljer att se möjligheter i stället för hinder, utforskar ungdomarnas intressen och  inneboende styrkor och bygger vidare på dessa. På måndagar jobbar jag i Butik UNIK tillsammans med våra ungdomar.   Tiden innan UNIK arbetade jag med uppstarten av det kommunala ungdomsuppföljningsansvaret (KUA) och med kartläggning och uppsökande av ungdomar i den målgruppen. För övrigt har jag en bred yrkeserfarenhet, bland annat många år som frisör, drivit eget företag, arbetat på olika behandlingshem, dels med inriktning ungdomar, dels med inriktning mot med barn/familj med mera.

Familjen, promenader, pyssel i växthuset och små sten- och gjutprojekt, är några av fritidssysslorna. Jag är engagerad som kontaktperson och har uppdrag som styrelseledamot i en ideell förening. Kraft hämtar jag vid stugan och bakom flötet på fisketur. Jag tycker också om att  resa, gärna till solen.

Kontakt
katarina.krantz@ljusdal.se
073-275 49 22

Lisa Arvsten

Coachansvarig / handledare / skyddsombud

Jag har varit anställd på UNIK sedan augusti 2010. Jag är coach och handledare, vilket innebär att jag har ansvar för enskilda samtal med alla deltagare samt att jag finns tillgänglig i UNIK-huset och butik UNIK som handledare. Coachsamtalen handlar mycket om att möta varje enskild person där just hon/han befinner sig och att finna vägar vidare på olika sätt.   

Jag är socionom sedan 2003 och har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Jag har arbetat med ungdomar, barn samt familjerättsfrågor inom individ- och familjeomsorgen. Jag har också arbetat en kortare tid som skolkurator på gymnasieskolan. Innan jag sadlade om och blev socionom arbetade jag med lite diverse, bland annat inom djur/jordbruk och som florist.

På fritiden är det barnen som kommer i första hand. Därefter kommer mina "gamla" intressen - mina två hästar, trädgården, inredning/renovering, musikupplevelser, att umgås med vänner och att baka. Jag älskar solen och att få vara ute så jag försöker ta långa promenader och det händer att jag joggar ibland.

Kontakt
lisa.arvsten@ljusdal.se
073-274 73 75

Carlos Marryatt

Arbetsledare / ­handledare

Jag är sedan december 2019 anställd på UNIK som arbetsledare. Mina uppgifter är att leda, fördela, organisera arbetet samt handleda våra deltagare i UNIK-huset eller på Butik UNIK. Detta gör jag tillsammans med mina kollegor och det gör mig till en medlem av ett fantastiskt team med målet att hjälpa unga människor att nå sina mål.

Ursprungligen är jag från Nya Zeeland, där arbetade jag som polis i 13 år. Innan dess var jag elitidrottare och tävlade i cykling på bland annat OS och VM. I Sverige har jag arbetat inom olika områden men främst inom vård och omsorg, som personlig assistent och habiliterings personal på en daglig verksamhet.

På min fritid är det familj, vänner och träning som tar det mesta av min tid.

Kontakt
0651-180 91
070-191 70 65
carlos.marryatt@ljusdal.se