Fredagsträffar

Varje fredag samlas alla deltagare i UNIK-huset, kl 10.00, för
kompetens­höjande insatser. Externa utbildare och ­föreläsare samt UNIK:s personal håller i fredags­träffarna.

Vi pratar om och jobbar med attityder och värderingar, CV och personligt brev, kropps­språk, hur man söker jobb m.m.

Arbets­förmedlingen, Alfa-kassan, Integrations­enheten, Budget- och skuldrådgivare, dietist med flera brukar återkommande besöka oss.

Vissa fredagar gör vi studie­besök på bl.a. folkhög­skolor, yrkesutbildningar, komvux och olika arbetsplatser.