För dig som deltagare

Du som är mellan 18-30 år och inte har arbete och helt eller delvis har din försörjning genom försörjningsstöd ska bli kallad till UNIK.

Det kommer att börja med att du blir kallad till ett informationsmöte som alltid är på måndagar kl 15.00. Efter mötet kommer du att ha ett kortare enskilt samtal där du har möjlighet att berätta bland annat vad just du är intresserad av.

Därefter hamnar du i kön till UNIK och blir kallad att börja så snart det finns en plats ledig. Har du inte blivit kallad till informationsmöte, men tillhör målgruppen och vill komma i kontakt med UNIK, så kontaktar du din handläggare på Individ- och familjeomsorgen. I mån av plats kan personer utanför nämnd målgrupp också beredas en plats hos oss.