UNIK-verksta'n

Bild på alster från butik unik

I UNIK-verksta'n har deltagaren möjlighet att träna sin sociala förmåga i en liten grupp. Arbetsuppgifter finns i våra egna verksamheter med mycket nära handledning.

I samarbete med Utvecklingscentrum finns också möjlighet till anpassad skolgång. UNIK:s handledare kan följa med till skolan om behov finns.