Basplatser

Bild på hand som skär tomater

UNIK tillhandahåller 12 praktikplatser med nära handledning, så kallade basplatser. Platserna fördelas mellan verksamheten i Kaven, Butik UNIK samt UNIK-verksta'n.

Vid huset i Kaven bedriver Uniks deltagare ett snickeri och ett hunddagis. Övriga arbeten är matlagning, städning, trädgårdsskötsel. Från Kaven utgår också Uniks transportgrupp.