Projekt - AME

2022 pågår två olika projekt inom AME. Ett riktat mot unga som blvit arbetslösa på grund av pandemin, och det andra är till för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Läs mer om projekten under respektive undersida.

Kontakt

Delprojektledare React - EU Ung Nystart
Sarah Rogström
0651 - 76 15 12
sarah.rogström@ljusdal.se

Projektcoach Hållbart arbetsliv
Lisa Arvsten
073 - 274 73 75
lisa.arvsten@ljusdal.se