Vision och värdegrund

AME butikens vision är att stärka människor så att de kan växa utifrån sin egen förmåga och gå ut i livet som hela individer.

AME butikens värdegrund
Som personal på AME butiken har vi mod att med genuin ärlighet
visa vilka vi är.

Vi visar våra deltagare respekt genom att värdera vilka de är mer än vad de gör.

För att detta ska generera trygghet, arbetsglädje och delaktighet ska vår värdegrund synas i både ord och handling.

Besök oss

Södra Järnvägsgatan 3
827 32 Ljusdal