Anhöriga och frivilligt arbete

Här har vi samlat information som du som anhörig kan ha användning för.

Oavsett om din närstående har en demens­sjukdom, psykisk ohälsa, missbruks­problem eller funktions­nedsättning, påverkas även livet för dig och du kan behöva stöd i din situation.

I de kommunala råden, Rådet för funktions­hinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet, finns möjlighet att engagera sig i frågor som rör de grupperna.

Servicetelefon för äldre

0651-182 00
Telefontid vardagar 08.00-12.00

Anhörigkonsulent

Maria Sellberg
0651-183 64, 070-238 23 64
anhorigstod@ljusdal.se

Frivilligsamordnare

Vakant