Måltider

Näringsriktig och vällagad mat

Vi har alltid kunden i centrum och serverar näringsriktig och vällagad mat. Vi vill sprida kunskap och matglädje om matens betydelse via matråd vid skolorna och via kostombudsträffar för äldreomsorgen.

Vi tillagar och levererar dagligen cirka 2 300 portioner till kommunens grundskoleelever och äldre invånare.

Våra kunder finns vid förskolor, grundskolor, fritids, äldreboenden och hemtjänst i Ljusdals kommun. Region Gävleborg är också en av våra kunder.

Inom kostservice arbetar ett femtiotal personer fördelat på 1 centralkök, 4 tillagningskök och 6 mottagningskök (egna). Vi producerar och levererar mat till kommunens äldreboenden, dagverksamheter och förskolor (mottagningskök). Kökspersonalen vid dessa mottagningskök ingår inte i kostservice. Till hemtjänsten producerar vi cirka 900 matlådor per vecka.

Centralköket

Centralköket är det största köket inom kostservice. Där tillagas och kyls huvudkomponenterna så som kött, fisk, sås, gratänger, med mera, för att sedan levereras till mottagningsköken runt om i kommunen.

Mottagningsköken

Mottagningsköken i sin tur ansvarar för att värma maten samt tillaga potatis, ris, pasta. De bereder även salladerna själva.

Skolan

Matsedeln planeras för en termin i taget. Skolmatsedeln ska vara inspirerande och spännande för våra skolelever. Den innehåller nyheter varje termin och mycket skoj i form av bland annat temaveckor, efterrättsdagar och surpriseluncher.

Skollunchen är en betydelsefull del av barns och ungdomars vardag. Den ska ge avkoppling samtidigt som ny energi ska tillföras, vilket behövs för att klara hela skoldagen.

Äldreomsorgen

Matsedeln planeras för varje kvartal utifrån årstid och mattraditioner. Varje kund ska få näringsriktiga måltider anpassade utifrån sina behov.

Hemtjänsten

Våra kunder inom hemtjänsten har möjlighet att välja mellan tio olika maträtter per vecka. Vi har ett samarbete med Samhall som kör ut matlådor till våra kunder en gång per vecka.

Kostchef

Maria Persson
0651-182 96
070-378 46 44  
maria.persson@ljusdal.se