Trygghetstelefon

Syftet med trygghetstelefon är att underlätta för personer att bo kvar i det egna boendet.

Trygghetstelefon är en service till personer som bor i eget boende och som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva tillgång till hjälp hela dygnet. För att få en trygghets­telefon krävs ett beslut från en biståndshandläggare i kommunen.

Trygghetstelefonen är personlig och ska användas av dig i bostaden vid oförutsedda hjälpbehov, exempelvis om du ramlat.

Vid akuta tillstånd ringer du 112 och för sjukvårdsupplysning ringer du 1177.

Den utförare du har valt installerar din trygghetstelefon och besvarar även eventuella larm från dig klockan 07.00-22.00. Kommunens nattpatrull besvarar larm klockan 22.00-07.00. Med utförare menas till exempel Ljusdals kommun eller Addera Omsorg. Om du inte har andra insatser än trygghetstelefon kommer din utförare att vara Ljusdals kommun.

Ljusdals kommun hanterar från och med 1 april 2016 enbart digitala trygghetstelefoner med så kallade IP/GSM-larm.