Färdtjänsttaxa

Ny färdtjänsttaxa från 2019-07-01

Zon

Vuxen

Zon

Barn och ungdom

1

50 kr

1

25 kr

2

60 kr

2

30 kr

3

75 kr

3

40 kr

4

95 kr

4

50 kr

5

115 kr

5

60 kr

6

135 kr

6

70 kr

7

150 kr

7

75 kr

8

165 kr

8

85 kr

9

180 kr

9

90 kr

10

220 kr

10

110 kr

 

Barn och ungdomstaxan gäller från 0 år till och med den dag som den färdtjänstberättigade fyller 20 år.

Här hittar du priser för riksfärdtjänst (SFS 1993:1148)

Vägavstånd

Egenavgift

0 - 100 km

105 kr

101 - 125 km

130 kr

126 - 150 km

165 kr

151 - 175 km

195 kr

176 - 200 km

220 kr

201 - 225 km

255 kr

226 - 250 km

275 kr

251 - 275 km

300 kr

276 - 300 km

320 kr

301 - 350 km

370 kr

351 - 400 km

420 kr

401 - 450 km

455 kr

451 - 500 km

480 kr

501 - 600 km

535 kr

601 - 750 km

600 kr

751 - 1000 km

655 kr

1001 - 1 250 km

680 kr

1 251 - 1 500 km

700 kr

1 501 km och längre

755 kr

 

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort betalar 70 procent av priset.