Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan är en resursperson för anhöriga och personer med demenssjukdom. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning, handledning och utbildning för personal inom äldreomsorgen. Sjuksköterskan är även en länk till primärvården. 

Tidig kontakt

Det finns i dag många personer med demensdiagnos som kommunen inte känner till. Demenssjuksköterskan ska arbeta för att komma in i familjer i ett tidigt skede och informera om vilka stödinsatser som finns inom kommunen. Exempel på de stödinsatser som finns är dagverksamhet, stödsamtal, avlösning i hemmet, anhöriggrupp och korttidsplats.

Samverkan

Det är viktigt att primärvården och kommunen samverkar för att det ska fungera. När läkaren ställt en demensdiagnos skickas ett "överrapporteringsdokument" till kommunens demenssjuksköterska, efter samtycke från patienten. I dokumentet finns upplysningar om patientens diagnos och sociala situation. 

Hembesök

Demenssjuksköterskan kontaktar familjen per telefon och bokar in ett hembesök. Vid den första kontakten informerar sjuksköterskan om vad kommunens demensvård kan erbjuda, frågar om familjen vill ha mer information om demensjukdomen samt bokar in fler hembesök.

Syftet med demenssjuksköterska

  • Att alla personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska veta var man kan vända sig i kommunen för att få stöd och hjälp.
  • Att skapa ett gott omhändertagande för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
  • Att förebygga att det uppstår en akut situation där anhöriga inte orkar mer.

Kontakt

Demens­sjuksköterska
0651-182 90
073-274 62 43