Vård- & omsorgsboenden

När stöd och hjälp i det egna hemmet inte längre är tillräcklig kan den enskilde individen ansöka hos kommunens bistånds­handläggare om vård- och omsorgsboende. I vård- och omsorgsboende ges omvårdnad och service dygnet runt.  

Totalt finns det i kommunen tio vård- och omsorgsboenden fördelade på cirka 300 lägenheter. Några av dessa lägenheter är anpassade för makar/sambor. På några av dessa boenden finns även lägenheter avsedda för korttidsvistelse.

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra de olika vård- och omsorgsboendena. Länk till Äldreguiden finns här på sidan.