Kontaktmannaskap, genomförandeplan

Kontaktmannaskap

Inom äldreomsorgen i Ljusdals kommun jobbar personalen med kontaktmannaskap både inom vård- och omsorgsboenden och i hemtjänsten. Kontaktmannaskap innebär att en eller två personer i arbetsgruppen representerar vårdtagarens intressen. Varje kund och de anhöriga ska veta vem kundens kontaktperson är, för att på så sätt ha en möjlighet till god dialog.

Genomförandeplan

För varje kund inom äldreomsorgen upprättas en genomförande­plan tillsammans med kunden. Genomförandeplanen innehåller mål och delmål och är en tydlig angivelse av vad verksamheten och kunden kommit överens om gällande behovet av stöd.

I genomförandeplanen noteras när och hur klienten vill ha stödet och på vilket sätt det ska genomföras. Stödet är individanpassat och ser till varje individs speciella behov.

Kontakt

Verksamhets­utvecklare
Ingrid Johansson
ingrid.johansson@ljusdal.se
0651-180 08
073-274 85 75