Så här går det till att ansöka om stöd

När du vill ansöka om någon form av stöd inom vård och omsorg tar du kontakt med handläggarenheten. Telefontid är vardagar klockan 08.00-09.30. Du kan också skicka mejl.

Vilket telefonnummer du ska ringa beror på vilket stöd du söker och ditt födelsedatum, se tabellen nedan. Telefontid till samtliga 08.00-09.30.

Kommunhandläggare (SoL)

Födelse­datum

Exempel på insatser

Telefon­nummer

Dag 1-10

Hemtjänst, trygghetstelefon, mat­distribution, växelvård, med mera.

0651-180 73

Dag 11-20

som ovan

0651-185 49

Dag 21-31

som ovan

0651-182 55


Sjukhushandläggare (SoL)

Födelse­datum

Exempel på insatser

Telefon­nummer

Dag 1-15

Utskrivnings­planering, ansökan om vård- och omsorgs­boende

0651-183 69

Dag 16-31

som ovan

0651- 181 18

 

LSS-handläggare

Födelsedatum

Telefonnummer

Dag 1-15

0651-182 69

Dag 16-31

0651-182 78

 

Färdtjänsthandläggare

Födelsedatum

Telefonnummer

Dag 1-31

0651-182 68

Avgiftshandläggare

Födelsedatum

Telefonnummer

Dag 1-15

0651-182 38

Dag 16-31

0651-180 89

 

Kontakt

Hand­läggarenheten
Telefontid: 08.00-09.30

SoL-handläggare
bistandshandlaggare@ljusdal.se

LSS-handläggare
lsshandlaggare@ljusdal.se

Färdtjänst­handläggare
fardtjanst@ljusdal.se

Avgiftshandläggare
ofavgifter@ljusdal.se

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se