Aktuella avgifter

Avgifterna i tabellen nedan gäller för 2019

Specifikation

Belopp

Per

Prisbasbelopp

46 500

År 2019

Maxtaxa / högkostnadsskydd (ej mat)

2 089

Månad

Förbehåll - generelltEnsamstående/sambo

5 249

Månad

Makar/gifta

4 435

Månad

Ensamstående/sambo < 65 år

5 774

Månad

Makar/gifta < 65 år

4 879

Månad

Förbehåll - matVård- och omsorgsboende

1 185

Månad

Korttidsboende

40

Dygn

Matdistribution

22

Tillfälle

Dagverksamhet

22

Tillfälle

Avdrag på förbehållVård- och omsorgsboende - säng

87

Månad

Vård- och omsorgsboende - förbrukningsvaror

186

Månad

AvgifterHemtjänst: 0 - 4,99 tim

435

Månad

Hemtjänst: 5 - 8,99 tim

1 306

Månad

Hemtjänst: 9 tim och mer

2 089

Månad

Trygg hemgång

2 089

Månad

Matdistribution

50

Matlåda

Dagverksamhet

72

Tillfälle

Trygghetstelefon

169

Månad

Korttidsboende - omvårdnad

70

Dygn

Korttidsboende - mat

109

Dygn

Vård- och omsorgsboende - mat

3 255

Månad

Vård- och omsorgsboende - omvårdnad

2 089

Månad

Vård- och omsorgsboende - hushållsel

186

Månad

Vård- och omsorgsboende - medboende

500

Månad

Avlösning i hemmetklockan 08.00 - 16.00

92

Tillfälle

klockan 16.00 - 21.00

234

Tillfälle

HemsjukvårdInsatser enligt HSL

300

Månad


Regler för avgifts­taxa eller överklaga

Verksamhetschef Bistånds­handläggning
Margareta Nybom Persson
0651-180 82

bistandshandlaggare@ljusdal.se

Avgiftsbeslut och fakturor

Avgifts­handläggare
Maud Naddumsether
0651-182 38

Monica Norén
0651-180 89

ofavgifter@ljusdal.se