Meny
Sök

Anhörigcenter

På våra anhörigcenter erbjuder vi:

  • Individuella stödsamtal
  • Gemenskap med andra i form av olika aktiviteter
  • Samtalsgrupper där man möter andra anhöriga
  • Föreläsningar
  • Information och vägledning

Hos oss finns:

  • Anhörigkonsulent
  • Anhörigstödjare
  • Anhöriga eller närstående
  • Frivilliga från olika föreningar och organisationer

Anhörigcenter

Ljusdal - Tingshuset (obs ny lokal)
Tingsgatan 2
827 32  Ljusdal
0651-186 92
Öppet sista fredagen varje månad, 10.00-15.00

Järvsö - Öjegården
Terapilokalen
820 40 Järvsö
0651-187 65
Öppet tredje fredagen varje månad, 10.00-15.00

Färila
Härjedalsvägen 122
820 41  Färila
0651-202 35
Öppet första tisdagen varje månad, 10.00-15.00

Los - Furugården
820 50  Los
0651-185 90

Ramsjö - Nyhem
820 46  Ramsjö
0651-188 75

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320