Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som är 18 år eller äldre, som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Målsättningen med anhörigstödet är att underlätta för dig som anhörig och minska den fysiska och psykiska belastningen. Stödet kan förebygga ohälsa och skapa en förbättrad livssituation för både anhörig och närstående.

Anhörigstödet ska underlätta för dem som hjälper sin närstående, och det anpassas efter den anhöriges behov, i den mån det går.

Vi kan stödja dig genom individuella stödsamtal, eller samtal i grupp tillsammans med andra anhöriga. För anhöriga som vårdar en närstående med behov av tillsyn finns det stöd i form av avlösning i hemmet som utförs av anhörigstödjare dagtid på vardagar.

Du är även välkommen till Anhörigcenter på Tingshuset i Ljusdal där du kan dricka en kopp kaffe, få en pratstund och umgås med andra anhöriga.

Kontakt

Anhörigkonsulent
Maria Sellberg
070-238 23 64
anhorigstod@ljusdal.se