Färdtjänst och riksfärdtjänst

Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst under jul och nyår 2022-2023

Riksfärdtjänst (utanför länet) under jul och nyårshelgen
Ansökan ska vara hos färdtjänsthandläggaren senast 21 november.
Den som är beviljad riksfärdtjänstresa ska boka detta senast fredag 9 december hos Serviceresor.
Kunden får återkomma till Seriveresor närmaste vardag före resan för besked om hämtningstid.

Färdtjänst på julafton, juldagen och annandagen
Resa med specialfordon ska förbeställas senast fredag 9 december.
Kunden får återkomma 21 eller 22 december för besked om hämtningstid.
Efter 9 december får kunderna boka i mån av plats.

Resa med personbil kan förbetställas tidigast lördag 10 december.

Färdtjänst i nyårshelgen
Färdtjänstresor i nyårshelgen förbokas tidigast 17 december.


Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0651-180 00

Serviceresor
Telefon: 0771-64 64 65
Måndag-fredag 06.00-22.00
Lördag och helgdagsafton 07.00-22.00
Söndag och helgdag 08.00-22.00

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har långvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Om funktionsnedsättningen påverkar gångförmågan väsentligt och du har svårt att förflytta dig på egen hand, samt om du inte kan åka med kollektivtrafik på grund av din funktionsnedsättning, har du rätt till färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. I vissa delar av kommunen ersätts kollektivtrafik av kompletteringstrafik. De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i lagen om färdtjänst och i Ljusdals kommuns tillämpningsföreskrifter beslutade av kommun­full­mäktige (2004) .

Ansökan

Personer som är folkbokförda i Ljusdals kommun och som har en långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om färdtjänst. Ansökan ska göras skriftligt av dig eller en företrädare för dig. Länk till e-tjänst och ansökningsblankett hittar du här på sidan och hos färdtjänsthandläggaren.

Utredning

Färdtjänsthandläggaren gör en utredning av dina lämnade uppgifter. Hur lång tid funktionsnedsättningen kommer att bestå kan ibland behöva styrkas med läkarutlåtande som du själv ordnar och skickar in till färdtjänsthandläggaren. Hembesök görs för att få en uppfattning om bostadens tillgänglighet, din möjlighet att utnyttja kollektivtrafik eller kompletteringstrafik, samt för att få en fullständig bild av funktionsnedsättningens inverkan på gångförmågan.

Bifall

Bifall ges:

  • om funktionsnedsättningen anses vara bestående i minst sex månader
  • om funktionsnedsättningen inverkar väsentligt på gångförmågan
  • om du på grund av ditt funktionsnedsättning inte kan utnyttja kollektivtrafik

Avslag

Avslag ges om funktionsnedsättning saknas eller om funktionsnedsättningen anses vara bestående i mindre än sex månader.

Beslut om avslag kan alltid överklagas.

Färdtjänst­handläggare

Lena Persson
0651-180 00
fardtjanst@ljusdal.se

Skicka ansökan till

Ljusdals kommun Omsorgsförvaltningen Färdtjänsten
827 80  LJUSDAL

Beställa serviceresor

Färdtjänst
0771-64 64 65

Sjukresor
0771-38 39 40

Avbeställning av resa
0771-64 64 65

Sjukreseenheten
0771-65 01 01  

Fasta resor
0270-741 75

Trafikledning
0270-741 76