Trafikverkets planering för eventuell förbifart Ljusdal

Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en vägplan för sträckan mellan korsningen väg 84/Smedgatan i öster och Kyrksjönäsvägen/ väg 83/84 i väster. Vägplanen får inte strida mot gällande detaljplaner. Detaljplanearbete pågår därför parallellt med vägplanen. Samråd har skett under senhösten 2017. För information om vägplan och kontaktuppgifter klicka på länken nedan.

Kontakt oss

Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Utvecklingsstrateg
Rolf Berg
0651-180 33
rolf.berg@ljusdal.se