Omlastningsterminal

Ljusdals kommun medverkar sedan ett antal år i olika sammanhang i syfte att hitta en lämplig plats för att etablera en omlastningsterminal där flera aktörer kan samverka. Tillsammans med ett antal skogsbolag, Trafikverket och Region Gävleborg pågår ett projekt för att närmare undersöka förutsättningarna för att etablera en terminal vid Böle, ca 3 kilometer söder om Ljusdals centralort.

Kontakta oss

Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Utvecklingsstrateg
Rolf Berg
0651-180 33
rolf.berg@ljusdal.se