Gör köpingen ännu bättre!

Har du en idé - stor eller liten - om hur Ljusdals centrala köping kan utvecklas och förbättras? Vilka är dina bästa tips för att vi skulle få det ännu mer trivsamt? Scrolla ner en bit till ett webbformulär där du enkelt kan skicka in ditt förslag. Du som invånare har en mycket viktig roll.

Projekt Gör köpingen ännu bättre! är ett samarbete mellan Ljusdal i Centrum och Ljusdals kommun. Som ett första steg bjöds Svenska Stadskärnor in där gemensamma vandringar gjordes genom köpingen tillsammans med allmänhet, politiker och företagare. Området som projektet arbetar med sträcker sig från Circle K till OKQ8.

Tre fokusgrupper har bildats med invånare, politiker och tjänstepersoner.

De tre fokusgrupperna är indelade så här:

  • Varumärke/identitet
  • Plats och utbud
  • Trygghet och tillgänglighet

Vill du lämna en idé eller engagera dig i någon av grupperna. Skriv dina uppgifter här:Intresseanmälan till arbetsgrupper (valfritt)
Intresseanmälan till arbetsgrupper (valfritt)Ange dina kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter
Besök Ljusdalsvagnen!

Välkommen att besöka Ljusdalsvagnen, mitt emot Tingshuset i Ljusdal.

Öppettider:
11-14, måndag - fredag samt övriga tider när den gröna flaggan är uppställd!

Vad händer härnäst?

GRUPPTRÄFFAR Intresserad? Anmäl dig via kontaktformuläret på denna sida. Alla är välkomna. Info om tid och plats skickas till anmälda.

Varumärke/identitet:
29 augusti
30 september
28 oktober
28 november

Trygghet och tillgänglighet:
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november

Plats och utbud:
1 september
7 oktober
10 november
8 december

Ljusdal - avgränsade fokusområde

Ljusdal - avgränsade fokusområde