Tips och råd covid-19

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Här är ett antal tips och råd på åtgärder som syftar till att mildra konsekvenserna av den rådande situationen i samband med covid-19.

  • Ansöka om dispens från årsrapporter (både interna och externa verksamheter) och dispens gällande provtagningsplaner genom att kontakta Miljöenheten, miljo@ljusdal.se
  • Icke nödvändiga tillsynsbesök från miljöenheten avseende företag flyttas fram
  • Om du har minskade sopor kontakta Ljusdals Energi som kan anpassa hämtningarna och kostnaderna.
  • Vid hyreslokaler kontakta din hyresvärd om ev hyresredusering och för kommunala lokaler ta kontakt med Ljusdalshem
  • Ta kontakt med din bank de har beredskap för lättnader gällande amorteringar och möjligheten till checkkrediter
  • Inled leverantörsdialoger tidigt vid behov av förlängningar av betalperiod.

Vad gäller för dig som hanterar livsmedel

Livsmedelsverket har nu en frågor-och-svar-sida gällande Corona för företag.

Betalning av tillsynsavgifter

Ljusdals kommun fakturerar årligen tillsynsavgifter för livsmedelstillsyn, miljöskydd, hälsoskydd, m.m. De tillsynsavgifter som ska faktureras under 2021 har förfallodag till 2021-10-30.

Informationsskyltar för restauranger

Här hittar du en skylt att skriva ut som kan vara bra att ha i butik och restaurang

Tillväxtverket

Tillväxtverket informerar om korttidsarbete (korttidspermittering)

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat all myndighetsinformatin om covid-19 som kan vara bra för dig som företagare att känna till.

Skatteverket informerar

Arbetsgivaravgifter, skatter, deklarationer. Vad är det som gäller i covid-19 tider. Läs mer på skatteverket.se och se deras webinarier.