Teknikcollege i Ljusdal

Verkstadsföretagen i Ljusdals kommun startade sitt nätverkande redan 1980 och blev Mekanföretagen. Huvudsyftet med nätverket var att träffas för att se vad man gjorde och vilka maskiner man hade.

År 2000 gick Mekangruppen ihop med skolan när man såg möjlig­heterna med att säkra upp att jobben finns på hemmaplan och bredda sin egen kompetens.

2006 bildades Teknikcollege i Sverige där man ville kvalitetssäkra undervisningen och förlägga många veckors praktik ute på företagen för att säkra upp så att det fanns arbetskraft med rätt utbildning.

Lasse Söderlund - Järvsö Industri­plast

Lasse gick sin gymnasie­utbildning i Stockholm. 1990 flyttade han till Järvsö, gick en utbildning via AMU till verktygs­makare och cnc-operatör och började sedan som ungdomspraktikant på Ljusdals Plast. Tidigt insåg han att an ville vara med och utveckla verksamheten, Lasse såg möjligheter och var nyfiken på att få verksam­heten effektivare och mer lönsam.

År 2000 köpte Lasse en del av Ljusdals Plast och tog över den mekaniska delen. Han hade då en anställd och efter sex månader köpte han sin första cnc-maskin. Lasse har aldrig rusat iväg eller haft bråttom att växa. Han har använt egna medel och vuxit i takt med vad ekonomin klarat av. I augusti 2008 var de fyra anställda och i oktober 2008 föll allt. I stället för att säga upp personal sattes utbildnings­paket ihop och fler maskiner köptes in. När det sen vände var företaget rustat och växte snabbt.

2012 var ett jättebra år och tack vare det jobb som gjordes kunde Lasse 2013 köpa den fastighet där verksamheten finns idag. Lasse har ett långsiktigt mål vilket är att ha en omsättning på 40 miljoner år 2022. I dag har Lasse 10 operatörer anställda, det finns säljare, produktionschef, produktions­tekniker
och själv är han vd.

– När man har ett större företag med fler anställda ser man mer objektivt på konkurrenssituationen lokalt. Det är viktigt att vi är med i Teknikcollege där vi har möjlighet att utbilda handledare och lägga ner tid, kraft, material och engagemang i vår blivande arbetskraft.

Lasse har alltid varit intresserad av samarbetet med skolan och han har varit med i Teknikcollege sedan certifieringen för sex år sedan. Fyra av hans operatörer är utbildade handledare. I framtiden hoppas Lasse på ännu mer ämnes­integrering och att vi kan fortsätta att samarbeta så bra som vi gör. Engagemanget från skola och rektor är stort, det är de som gör det stora jobbet. Det är viktigt att vi från företagen kan pusha och peppa skolan utifrån våra förutsättningar.

Tillsammans kan vi verkligen höja statusen på denna bransch. Lasse vill verkligen också poängtera hur viktigt och bra gjort det är av kommunen att vara en del av Teknikcollege. Alla kommunerna i Hälsingland hjälper varandra och det betyder mycket. Vi har ju även med politiker i vår lokala styrgrupp, liksom facket, NärLjus, Arbetsförmedlingen, rektor och lärare och givetvis elever från varje årskurs.

Magnus Johansen - ExTe

Alla yrkesroller är lika viktiga. Utan varandra är det omöjligt att bedriva en verksamhet på denna nivå. Svetsarna är lika viktiga som planerarna som säljarna
som konstruktörerna. Magnus Johansen läste Industri­tekniska programmet på Slotteg­ymnasiet och tog studenten 1992, och började sedan på ExTe.

Han har sedan dess arbetat inom företaget som gruppledare, verkstadschef, arbetsledare och är i dag produktionschef. Magnus gillar att vara där det händer saker och det gör det verkligen där han arbetar i dag.

Han tar många beslut varje dag och har ett stort ansvar över produktionen. Magnus tycker att det är viktigt att man tänker efter och provar vad som passar bäst för en själv, vissa passar och trivs bäst som chef andra vill hellre göra sitt jobb vid en maskin, det är så olika hur man är som människa.

Magnus ser den positiva trenden inom Teknikcollege i Ljusdal, tidigare sökte eleverna Industritekniska programmet i tredje hand. Idag är det nästan bara förstahandsväljare. I framtiden ser han att det kommer fortsätta krävas av företagen att jobba i nära samarbete med skolorna för att göra rätt rekryteringar.

Martin Fredin - MF Precision

Martin gick Industri­tekniska programmet i Ljusdal 91–93. Efter lumpen började han på Produktions­centrum i Näsviken som cnc-operatör. Efter tre år började han på Mekanotjänst i Järvsö och jobbade där till 2000.

På Mekanotjänst i Järvsö fick Martin möjlighet att utveckla produktion och arbetssätt, han fick snabbt eget ansvar och tyckte det var kul att utveckla saker och drömmen om att starta eget tog fart. Som person funderar inte Martin så mycket utan är en riktig ”doer”.

Sagt och gjort efter en programmerings­kurs startade Martin eget företag och inom sex månader hade han ett aktie­bolag och en en lokal på 76 kvadratmeter med en egen cnc-maskin.

– Det var otroligt att det gick att lösa så snabbt om jag blickar tillbaka, säger Martin. Jag hade några möten med banken, När- Ljus, ALMI och Länsstyrelsen och sedan rullade det igång. Riktigt så lätt kanske det inte är i dag, däremot att ha en stark drivkraft är fortfarande mycket viktigt.

2003 hade han fyra anställda och flyttade då in i de befintliga lokaler i Norrkämsta där han driver sin verksamhet i dag. Han har 10 maskiner och 15 anställda. Utmaningen är att hitta rätt kompetens till sitt företag som har specialiserat sig på lite svårare och mer avancerade jobb.

I framtiden behöver vi satsa ännu mer på utveckling av produktion och automation tror Martin.

Fördelar med samarbetet

  • Tillgång till den nyaste utrustning som finns i trakten.
  • Eleverna ute i verkligheten halvtid av sin utbildning.
  • Eleverna byter företag varje termin.
  • Fem gånger per år träffas alla inblandade för att gå igenom rutiner.
  • Företagen ger även eleverna möjlighet till sommarjobb.
  • Eleverna får minst tre referenser efter avslutad utbildning.

Rektor
Åsa Sundström

Lärare
Susanne Hall Fredholm
Jonte Färnlund
Pär Olsson

Processledare
Teknikcollege Hälsingland och Gästrikland
Stefan Wiik

10 KRITERIER

01 - Regionalt perspektiv

02 - Infrastruktur för utbildningen

03 - Tydlig profil

04 - Samverkan med arbetslivet

05 - Kvalitetssäkring

06 - Kreativ och stimulerande lärmiljö

07 - Maskiner och utrustning

08 - Sammanhållna arbetsdagar

09 - Lagarbete och ämnes­integration

10 - Lärande i arbete

Övriga