Affärsutveckling

Är det dags att ta nästa steg i ditt företagande? Kan en utbildning i Affärsutveckling vara det första?

Länets tio kommuner, tillsammans med Region Gävleborg erbjuder kostnadsfri digital Affärsutvecklingsutbildning. Du kan välja att gå kvälls- eller dagtid. Det krävs en dator, platta eller telefon. Utbildningen omfattar totalt sex tillfällen och anmälningslänkar hittar du här nedan:

Onsdagar 28 februari-4 april kl 18-21, anmälan gör du här.
Onsdagar 16 mars-20 april kl 18-21, anmälan gör du här.
Torsdagar 21 april-26 maj kl 13-16, anmälan gör du här.

Kursledare: Folkuniversitetet

Information: kontakta Näringslivskontoret NärLjus på: narljus@ljusdal.se eller 0651-188 00.

Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast två dagar innan utbildningen startar, i annat fall kan en avgift komma att tas ut.

Om utbildningen
Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhetsutveckling. Som deltagare vägleds du såväl i grupp som individuellt. En viktig del i utbildningen är Lean Business affärplaneringsplattform. Det är en metodik för affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap.

Kort om innehållet i utbildningen:

Introduktion: Det moderna entreprenörskapets beståndsdelar, verksamt.se.

Syfte och resurser: Din motivation, värderingar och vision kopplat till din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar.

Din affärsidé: Vilka behov/problem täcker/löser du? Vilka har dessa behov/problem och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behoven/lösa problemen?

Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem på bästa sätt?

Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?

Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.