Utökad service för företag med eget vatten och som har krav att lämna livsmedelsprover

Företagare – nu kan du lämna in dina vatten- och livsmedelsprover på kommunhuset eller på din servicepunkt, så står vi för transporten!

NärLjus i samverkan med Miljöenheten

Miljöenheten får återkommande input att det är svårt för dig företagare, att skicka in dina dricksvatten- och livsmedelsprover för analys.

Det är långt att åka till närmaste inlämningsställe och skickas provet via post, kommer det sällan fram till labbet i tid. För att underlätta transportproblematiken erbjuder kommunen nu inlämning av vatten- och livsmedelsprover på kommunhuset, där kommunen står för transporten.

Inlämning av vatten- och livsmedelsprov på kommunhuset
-Du beställer och bekostar analyser du behöver hos kommunens upphandlade labb SGS, https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden.
-Du tar provet och packar det som vanligt (OBS, proverna kommer till Umeå ca kl 22.00, så beakta det, vilket klockslag du tar proven)
-Väskan med prover lämnas sedan in på kommunhuset som ombesörjer och bekostar transporten.

Inlämning av prov sker 2:a tisdagen i februari, maj, augusti och november mellan kl. 07.00-12.00 hos NärLjus (ingång på baksidan av kommunhuset i Ljusdal, Lilla Vintergatan 2C).

Har du för avsikt att lämna in prov? För att vi ska kunna samordna transporten behöver du anmäla detta till NärLjus senast dagen före inlämning. Eposta: narljus@ljusdal.se eller sms/ring: 070-368 16 46 eller 065118800

Kommande inlämningar blir således:
8 februari 2022
10 maj 2022
9 augusti 2022
8 november 2022… osv…

Inlämning av vatten- och livsmedelsprover i Los och Ramsjö
Det finns även möjlighet för dig som vill lämna in vatten- och/eller livsmedelsprov på servicepunkterna, Lottaboden i Los och Tempo Ramsjö samma datum som ovan, dock mellan kl. 09.00-10.00.

För frågor eller mer information om vatten- och livsmedelsprover, kontakta Miljöenheten på miljo@ljusdal.se

PS! Ett tips! Skriv Miljöenhetens e-mail: miljo@ljusdal.se som kopiemottagare på följesedeln på provet, då skickas analysrapporten till dem automatiskt!