Lyckönskningar till Byggfakta Group

Ljusdals kommun uppmärksammade och lyckönskade Byggfakta i deras resa mot att bli Ljusdals första noterade bolag med huvudkontor i Ljusdal under fredag förmiddag.

Besök på Byggfakta Group

Besök på Byggfakta Group

På kontoret i Tingshuset tog Stefan Lindqvist, VD på Byggfakta Group emot kommunalråd Marit Holmstrand (s), oppositionsråd Sören Görgård (c), kommunchef Nicklas Bremefors samt Suzanne Bäckman och Jenny Norberg, båda näringslivsutvecklare på NärLjus.

- Vi är stolta över att ha Byggfakta hos oss i Ljusdal och ser fram emot deras kommande resa. Och vi gläds över deras ambition att fortsätta att leva och verka och vara ett Ljusdalsbaserat bolag, säger Marit Holmstrand.