Funderar du på att starta kooperativ

Coompanion Gävleborg erbjuder digitala informationsmöten

Ordet kooperation kommer från det latinska uttrycket för “arbeta tillsammans”, eller samverka. Och det är precis vad man gör inom kooperation – både i kooperativa företag och sinsemellan kooperativa företag handlar det om att förverkliga idéer tillsammans.

Nyfiken på att starta kooperativ och vill veta mer? Anmäl dig till Coompanion Gävleborgs digitala informationstillfällen