Nu erbjuder vi dig digital företagsservice på kvällstid!

Ibland kan det kännas bra att få dra sitt företagsärende EN gång och vid ETT tillfälle möta fler tjänstepersoner.

En gång varje månad kan du som företagare ställa frågor direkt till tjänstepersoner inom företagsärenden. Du möter då näringslivskontoret, plan och bygg, miljöenheten, alkoholhandläggaren samt räddningstjänsten.

Här är datumen för 2022:

25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april och 31 maj.

Klockan 17-19 finns vi på plats digitalt och du når oss nå via din dator eller telefon genom att klicka på denna inbjudan via Teams.

Välkommen.