Förenkla helt enkelt

2019 - 2020 deltog Ljusdals kommun i SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioner, utbildning Förenkla – helt enkelt.

Syftet med utbildning var att skapa förbättrade och långsiktiga kontakter mellan kommunen och näringslivet. Målet med utbildningen var att få större förståelse för företagarens behov utveckla och förbättra kommunens interna samarbeten för företagarnas bästa.

Utbildningen vände sig till medarbetare, chefer och förtroendevalda inom Ljusdals kommun, Ljusdalshem och Ljusdals Energi.

Handlingsplan

Under två utbildnings­tillfällen har alla deltagare kunnat lämna förbättrings­förslag på vad Ljusdals kommun skulle kunna göra för att förbättra relationen med näringslivet. De mer än 250 inlämnade förbättrings­förslagen genomarbetades och landade i en handlings­plan med fem arbets­områden:

  • Dialog.
  • Förbättrad kommunikation.
  • Lotsande funktion.
  • Intern samverkan.
  • Förenkling.

Utifrån dessa fem har Ljusdals kommun valt att fokusera på två områden:

  • Lotsande funktion: ett nytt arbetssätt hur vi på ett lotsande sätt behandlar företagares ärenden och frågor.
  • Förbättrad kommunikation: ett gemensamt ansvar att dela med sig till andra och att förbättrad kommunikation ska hjälpa till att göra det som görs bra att bli ännu bättre.

Valet av dessa två grundar sig i att de kommer att underlätta fortsatt arbete med de övriga förbättringsområdena.

Handlingsplanen anpassades till en video under rådande pandemi och presenterades den 5 november 2020.