Utomhusmatlagning eller naturguidning

Länsstyrelsen Gävleborg erbjuder utbildning.

Utomhusmatlagning
Vill du erbjuda dina gäster något extra när det är dags för mat? Gå en kurs för att öka din kunskap kring matlagning utomhus.
Kursen riktar sig i första hand till företagare inom besöksnäringen. Kursledare är Stefan Lundgren som driver Jordsmak – Jordnära mat och måltider.

Naturguidning
Introduktion till grunderna inom naturguidning. Syftet är att höja kompetensen och inspirera fler till att jobba som guider i naturen genom att beskriva hur man kan arbeta med kunskapsförmedling och anpassa sin guidning efter deltagarnas kunskaper och förväntningar.