Småföretagen viktiga för kommunen

I Ljusdals kommun står småföretagen för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna.

Årsintäkterna från den kommunala skatten är 799 miljoner kronor. 36 procent av skatteintäkterna i Ljusdals kommun kommer från småföretagen och deras anställda, vilket motsvarar: 289 miljoner kronor

Företagarna har, via en unik sammanställning av officiell statistik, tagit reda på hur stor del av kommunernas skatteintäkter som kommer från småföretagen. Det är viktigt att ta reda på, eftersom bakom varje skattekrona som finansierar välfärd och kommunal service, finns en skattebetalare. Och varje skattekrona måste först skapas innan den kan fördelas.