Sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag

Riksdagen har beslutat att förlänga växa-stödet från och med 1 juli vilket innebär att enmansföretag som anställer sin första medarbetare bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kr per kalendermånad.

Stödet gäller för företag som idag inte har någon anställd och anställer en eller två personer och företag med en anställd som anställer ytterligare en person. Stödet innebär en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften under 24 månader.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats