Nya regler från 1 juli 2021

Information från Miljöenheten och alkoholhandläggningen.

För serveringsställen gäller följande från 1 juli 2021:

· Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.

· Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer.

· För uteserveringar slopas begränsningen på storlek på sällskap.

· Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd mellan sällskapen såväl inomhus som utomhus.

Sedan tidigare gäller även:

· Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra.

· Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.

· Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.

· Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.

· Ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

· Se till att det finnas möjlighet för gästerna att tvätta händerna med tvål och vatten samt erbjuda handsprit.

Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre än detta för att undvika trängsel, därför är det viktigt att alla serveringsställen följer de anvisade råden. Om inte dessa följs trots upprepade påminnelser har miljöenheten befogenhet att förelägga eller i värsta fall stänga verksamheten.

Har du frågor kontakta miljöenheten eller alkoholhandläggningen:
miljo@ljusdal.se eller lennart.diamant@ljusdal.se

Maria Almström Svensson, livsmedelsinspektör 0651-181 41
Lennart Diamant, enhetschef 0651-180 97
Margaretha Svensson, livsmedelsinspektör 0651-76 14 27
Ann-Catrin Stolt, miljöchef 0651-180 19

För frågor om privata fester och uthyrning av lokal som inte utgör ett serveringsställe kontakta Länsstyrelsen Gävleborg: gavleborg@lansstyrelsen.se eller 010-225 13 53.

Vid frågor om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, antal personer och vilka typer av tillställningar som omfattas kontakta Oscar Bikoff, Polismyndighetens tillståndsenhet, 010-5678268