Näringslivsforum har startat!

Näringslivet, politiker och kommunrepresentanter sitter nu runt samma bord igen.

Näringlivsforum i Ljusdals kommun är nu verklighet

Ett forum där representanter från företagsnätverk, politiker och kommunrepresentanter samlas för att diskutera strategiska frågor.

Vi kommer ta fram gemensamma frågor som vi tillsammans jobbar med, mot mål som vi själva kommer utforma vid kommande möten.

Företagsrepresentanter är utsedda av respektive branschnätverks styrelse

Kommunrepresentanterna har utsetts av kommunstyrelsen och idag har vi alltså haft det första mötet.

Vi ser fram emot nästa möte i slutet av januari